KLOTTER

Inte nog med att det är olagligt att klottra på någon annans egendom - det förstör fasaderna också. När någon klottrar sådant som kan väcka känslor är det viktigt att snabbt få bort det. Det är dock svårt att sanera klotter på ett bra och effektivt sätt, klotterskydd är en bra investering som vi erbjuder efter våra saneringar.