Krypgrunder

Krypgrunder Enligt forskare räknar man med att cirka 80 % av alla hus i Sverige med krypgrund, har ett behov av sanering och/eller installation av avfuktare för att hålla kontroll på miljön. Förr i tiden fungerade uppvärmningen i husen annorlunda jämfört med idag, detta i sig ger ofta en dålig miljö i krypgrunden. Vi besiktigar och lämnar protokoll på förslag på åtgärder, vilka vi naturligtvis gärna utför också. Vänta inte!